Skip to main content

De kunststof mantel van elektriciteitskabels werd voorheen nauwelijks gerecycled, maar tegen een
hoge CO2-uitstoot verbrand. Green Recycling Company (GRC) bedacht een duurzame oplossing:
“Wat nou als we deze PVC-resten verwerken in hoogwaardige bouwblokken?”. En zo geschiedde.
Met het eerste bouwblok van gerecycled PVC biedt GRC een flexibel bouwsysteem van stapelbare
blokken, waarmee onder andere keerwanden, industriehallen en geluidswallen gemaakt worden.
Het bedrijf heeft nu de KIWA-certificering behaald, waarmee “objectief gegarandeerd wordt dat de
bouwblokken aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen die in de praktijk gelden”, aldus Eric Diks,
medeoprichter van GRC.

 

Volgens Eric was het certificeringsproces van de GRC-blocks een grondig en professioneel proces. “Dit
heeft ongeveer anderhalf jaar geduurd. De uitdaging daarin was dat we een heel nieuw product
hebben, waarvoor nog vastgesteld moest worden wat de juiste testen waren en wat de maximale
afwijkingen mochten zijn. Hiervoor stonden we in constante afstemming met KIWA en verschillende
gespecialiseerde bedrijven die de testen uitvoerden. Om zo tot een betrouwbaar en volledig
eisenpakket te komen waar ons product aan moest voldoen, gebaseerd op de eisen voor
betonblokken.”

 

  Tekst gaat verder onder de afbeelding

 

Testen, testen, testen

Eric loopt het uitgebreide testproces door: “Als eerste hebben we een brandtest gedaan, waarbij het
blok in een oven wordt gezet. Je kijkt dan of het blok vuur doorgeeft bij brand en hoe de rook zich
ontwikkelt. De test toonde aan dat bij brand aan de ene kant van het blok, de temperatuur aan de
andere kant niet verandert. Ook is via een zogeheten uitloogtest gekeken of de schadelijke stoffen die
in het blok zitten er niet uit kunnen lekken, en hebben we aan moeten tonen dat de blokken uit 100%
afval-PVC bestaan. Het was voor ons ook heel leerzaam om bij deze testen mee te kijken.”
“Daarnaast zijn er een aantal testen die we wekelijks uitvoeren, zoals de druk- en valtesten”, vervolgt
Eric. “Daarbij zetten we 4 á 5 ton druk op het blok en laten we het van 4 meter hoogte vallen, om aan
te tonen dat het blok niet vervormt of versplintert bij een val. Ook zagen we het blok doormidden om
te kijken of er geen grote holtes ontstaan, om zo ook de stabiliteit aan de binnenkant te waarborgen.
Dat we dit wekelijks doen, garandeert dat iedere lading blokken die we maken goed is. Dit is een
voorwaarde om onze certificering te behouden.”

 

Verantwoord tot in detail

Het certificeringsproces door KIWA, met daarin wekelijkse testen en regelmatige bedrijfscontroles,
heeft volgens Eric naast de kwaliteitsgarantie van de blokken nog meer voordelen. “Het houdt ons
scherp. Het proces heeft bij het hele team voor een sterk verantwoordelijkheidsgevoel gezorgd. Bij de
bedrijfsbezoeken gaat KIWA van A tot Z na of jij datgene doet dat je hebt afgesproken. Dat doen ze
steekproefsgewijs, waarbij ze de blokken en rapporten van een willekeurige week minutieus nalopen.
Daardoor, maar ook door de manier van werken van KIWA, hebben we geleerd nog grondiger te
werken en alles goed bij te houden zonder focus te verliezen. Het was erg prettig samenwerken met
KIWA”, besluit Eric.

 

Groene reuzenstappen

Eric is erg trots op het behalen van de KIWA-certificering. “Als je het eerste blok dat we 2,5 jaar
geleden maakten vergelijkt met het product van nu, dan zie je dat we enorme stappen hebben
gemaakt. In relatief korte tijd hebben we het PVC-bouwblok weten uit te bouwen tot serieus en
duurzaam bouwblok, dat volledig circulair is, minder transportgewicht heeft en 99% minder CO2-
uitstoot dan het betonnen alternatief. Daar komt nu bovenop dat we, dankzij deze certificering,
objectief kunnen aantonen dat iedere lading kwalitatief goed, veilig en flexibel is. Dat is een groot
compliment naar ons hele team, en biedt perspectief voor de toekomst.”