Skip to main content

GRC-blocks next level

 

Project

In West-Noord-Brabant is er veel focus op chemie voor het maken van kunststoffen uit fossiele grondstoffen. De overgang naar groene chemie vereist circulair gebruik van grondstoffen, vooral hergebruik van kunststofafval voor nieuwe producten. Echter, slechts 45% van het kunststofafval in Nederland wordt gerecycled, en moeilijk te recyclen afvalstromen hebben een nog lager percentage. Dit project richt zich op het recyclen van deze lastige kunststof afvalstromen, beginnend met kabelafval tot GRC-Blocks. Green Recycling Company ontwikkelt en schaalt een recycle-methode op tot commerciële schaal en onderzoekt toekomstige mogelijkheden voor andere moeilijk te recyclen kunststofafvalcombinaties. De samenwerking tussen Green Recycling Company, kennisinstellingen en de overheid is gericht op het ontwikkelen van een businesscase, opleiding van werknemers en het creëren van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Doel

Het project richt zich op het ontwikkelen, automatiseren en uitbreiden van de recycling van kabelafval tot GRC-Blocks in Bergen op Zoom. Green Recycling Company en haar partners investeren in het operationeel maken van bestaande productielijnen, het opzetten van een nieuwe productielijn en automatisering om efficiëntie te vergroten. Daarnaast wordt R&D gedaan naar het verwerken van moeilijk te recyclen afvalstromen en het produceren van andere materialen uit kabelafval. Doelstellingen zijn onder andere het opschalen van de productie, demonstreren van de technologie op commerciële schaal, duurzaam hergebruik van afval, CO₂-besparing, verandering in de kabelindustrie en investering in personeel met training en werving.

Verwachte resultaten

Het resultaat van het project zijn twee volledig operationele productielijnen voor de productie van kunststof GRC-Blocks uit kabelafval. Op deze manier kan er meer van het afval verwerkt worden tot een groen product. Tevens zijn de mogelijkheden om alternatieve afvalstromen (waaronder composiet en mixstromen van polystyreen) als inputmateriaal te gebruiken in kaart gebracht (in samenwerking met JPI), evenals de mogelijkheden voor alternatieve toepassingen voor het kabelafval (zoals kunstgrasvelden, fundering en kleine blokken, in samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen en GCC). De resultaten van deze onderzoeken ondersteunen Green om haar impact in de toekomst verder te vergroten.

Verwachte resultaten omvatten productie van 12.480 blokken per jaar, hergebruik van 14.100 ton kabelmantels, voorkomen van 31.200 ton betonproductie per jaar, CO₂-uitstootvermindering, omzet van 2.63 miljoen euro per jaar, nieuwe werkgelegenheid en vaardigheidsontwikkeling voor werknemers. De resultaten dragen bij aan de regio West Noord-Brabant en bieden potentieel voor herhaling, kennisvalorisatie en internationale toepassing van de technologie, evenals voortzetting van samenwerking met de ISD voor inclusieve werkgelegenheid.

 

Het project wordt medegefinancierd door de Europese Unie en Provincie Noord-Brabant.